Latvijas Datortīklu Skola (LDS) ir informācijas tehnoloģiju forums, kas notiek divreiz gadā. LDS sesiju laikā notiek iepazīšanās ar jaunumiem un aktuālākajām tendencēm dažādās informācijas un datortehnoloģiju jomās, modernu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanā, pieredzes apmaiņa IT-projektu realizācijā.

  • 2018. gada 25.–26.maijā norisināsies 41.sesija;
  • Katrā sesijā piedalās vairāk nekā 200 dalībnieki;
  • LDS dalībnieki ir valsts iestādes un pašvaldības pārstāvji, uzņēmumu un organizāciju vadītāji un IT-speciālisti, zinātnes un izglītības pārstāvji;
  • Katrā LDS sesijā piedalās vairāk nekā 35 dažādu IT ražotāju pārstāvji un vieslektori.
LDS 41.SESIJA 2018.GADA 24./25.maijā